ไอศกรีมหวานเย็นในลูกผลไม้

Max Fresh

ไอศกรีมซอร์เบท ในผลไม้พร้อมทาน เกรดส่งออกที่ประเทศเกาหลีใต้ และตะวันออกกลาง ผลไม้คัดไซส์ และไอศกรีมรสชาติที่เป็นสูตรเฉพาะของทาง แม็คซ์ฟู๊ด กรุ๊ป ได้ทานเมื่อใดเป็นต้องสดชื่นทุกครั้ง

5/5

ไอศกรีมหวานเย็นในลูกสับปะรด

Pineapple sorbet ice cream
5/5

ไอศกรีมหวานเย็นในลูกเสาวรส

mango-passion fruit sorbet ice cream

5/5

ไอศกรีมหวานเย็นในลูกแตงโม

Watermelon sorbet ice cream
5/5

ไอศกรีมหวานเย็นในลูกสับปะรด

mango-passion fruit sorbet ice cream in pineapple

5/5

ไอศกรีมรสมะพร้าว บรรจุในผลมะพร้าว

coconut flavoured ice cream put in coconut

5/5

ไอศกรีมหวานเย็นในลูกแก้วมังกร

dragon fruit sorbet ice cream